Yan Etki ve LC/LD Denemeleri

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan entegre mücadele çalışmalarında pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkileri önemli bir yer tutmakta olup günümüzde modern bitki koruma çalışmalarında kimyasal pestisitlerin kullanımının azaltılması bir politika haline gelmiştir.
Bu amaçla entegre mücadele programlarında uygun pestisitlerin seçilmesinde, bu pestisitlerin uluslararası standart metotlarla faydalı organizmalara yan etkilerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Birçok ülkede ilaç ruhsatlandırma çalışmalarında pestisitlerin faydalı organizmalara olan yan etkilerinin araştırılması zorunluluk haline gelmiştir. Tarla denemelerinin zaman alıcı ve pahalı olması ile birlikte tarla koşullarının değişkenliğinden dolayı zaman zaman sonuçların değerlendirilmesinde zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle pestisitlerin faydalı organizmalara etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde hataları en aza düşürmek için laboratuvar, yarı tarla ve tarla yöntemlerinden oluşan üç aşamalı kombinasyon deneme serisi geliştirilmiştir.
Faydalı organizmalara karşı yürütülen tüm bu yan etki çalışmaları uzman ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.
Ayrıca ekibimiz tarafından yararlı ve zararlı organizmalar üzerindeki LC/LD çalışmaları ve pestisitlere dayanıklılık testleri de büyük bir özenle gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: TAGEM, 2019. Pestisitlerin Faydalı Organizmalara Standart Yan Etki Deneme Metotları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 42s