Hizmetlerimiz

Şirketimiz bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün yayınlamış olduğu standart ilaç deneme metotlarına göre her alanda uzman ekibimiz tarafından biyolojik etkinlik denemeleri kurulup raporlanabilmektedir. Türkiye’de tarım ilaçlarının (Bitki Koruma Ürünü) ruhsatlandırılması, formülasyon tipleri üzerinden yapılır. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması

Şirketimiz bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün yayınlamış olduğu Bitki veya Bitkisel Ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Denemelerinin Yapılması ile İlgili Standart Deneme Metodu’na göre her alanda uzman ekibimiz tarafından kalıntı denemeleri kurulup raporlanabilmektedir. Paydaşımız olan ve ISO/IEC 17025

Ülkemizde yeni ruhsat almak isteyen firmaların bitki koruma ürünlerinin de her türlü araştırmaları da yine uzman ekibimiz tarafından bilimsel ilkelere bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan entegre mücadele çalışmalarında pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkileri önemli bir yer tutmakta olup günümüzde modern bitki koruma çalışmalarında kimyasal pestisitlerin kullanımının azaltılması bir politika haline gelmiştir. Bu amaçla entegre mücadele programlarında uygun pestisitlerin seçilmesinde, bu pestisitlerin uluslararası standart metotlarla