Kalıntı Denemeleri

Şirketimiz bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün yayınlamış olduğu Bitki veya Bitkisel Ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Denemelerinin Yapılması ile İlgili Standart Deneme Metodu’na göre her alanda uzman ekibimiz tarafından kalıntı denemeleri kurulup raporlanabilmektedir. Paydaşımız olan ve ISO/IEC 17025 standardına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar ile de çalışarak kalıntı analizleri de müşterilerimize sunulmaktadır.

Kalıntı denemeleri, kalıntı miktarlarının insan ve hayvan sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi için gereklidir. Bu denemelerden elde edilen veriler, MRL ve son ilaçlama ile hasat arası sürelerinin belirlenmesinde kullanılır.
Kalıntılar, bitki üzerinde ve/veya içinde yer değiştirme, seyrelme (büyüme sırasında bitki doku kütlesinin artması) ile parçalanma ve/veya dönüşüme maruz kalırlar. Kalıntı seviyeleri, uygulama dozu ve sayısı, uygulama zamanı, son ilaçlama ile hasat arasındaki süre, iklim koşulları, bitki koruma ürününün formülasyonu ve uygulama şeklinden etkilenir. Metotlara uygun olarak yürütülen kalıntı denemeleri, muhtemel en yüksek kalıntı seviyeleri elde edilecek şekilde planlanır.
Bitkisel ürünlerde bulunmasına yasal olarak izin verilen en yüksek kalıntı miktarı (MRL) ve son ilaçlama ile hasat arasındaki sürelerin belirlenmesi için farklı bölge ve iklim koşulları altında yürütülen denemelere gerek vardır. Kalıntı denemelerine başlamadan önce uygulama şekli, örnekleme işlemi ve kalıntı analizleri dikkatli bir şekilde planlanır.
Kalıntı denemeleri, gerçekçi en kötü durum dikkate alınarak yapılmalı, karşılaşılabilecek en kötü kalıntı durumunu belirleyecek şekilde zararlı, hastalık ve yabancı ot olup olmadığına bakılmaksızın planlanır. Bu denemeler, bitki koruma ürününün etkinliğini belirlemek için planlanan tarla, bağ ve bahçe denemelerinden ayrı olarak yürütülür.

Kaynak: TAGEM, 2019. Bitki veya Bitkisel Ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Denemelerinin Yapılması ile İlgili Standart Deneme Metodu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 68s.