Biyolojik Etkinlik Denemeleri

Şirketimiz bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün yayınlamış olduğu standart ilaç deneme metotlarına göre her alanda uzman ekibimiz tarafından biyolojik etkinlik denemeleri kurulup raporlanabilmektedir.
Türkiye’de tarım ilaçlarının (Bitki Koruma Ürünü) ruhsatlandırılması, formülasyon tipleri üzerinden yapılır. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkındaki Yönetmeliğe göre, üç çeşit ruhsatlandırma söz konusudur.

Ruhsatlandırma Çeşitleri

Aktif madde itibariyle yeni bir tarım ilacı formülasyonun ruhsatlandırılması.
Daha önceden ruhsatlandırılmış olan bir tarım ilacının etiketine farklı bir bitkide veya etmende yeni bir tavsiyenin ilave edilmesi
Emsalden ruhsatlandırma main part

Aktif madde itibarıyla yeni bir tarım ilacı formülasyonun ruhsatlandırılması

Bir aktif madde, ilk defa Türkiye’de kullanılacak ise; o aktif maddenin, toksikolojik ve eko toksikolojik özellikleri, çevreye etkileri, gıdalarda ve sulardaki kalıntısı, faydalı faunaya etkisi, mutajenik, teratojenik ve onkolojik özellikleri, biyolojisine ait çalışmalar, kimyasal ve fiziko-kimyasal özelliklerine ait tüm araştırma ve deneme sonuçları, ruhsatı talep edilen formülasyon tipine ait benzer çalışmaların tamamının ve Türkiye’de kullanılmasını istenilen bitkideki etmene karşı, en az iki farklı coğrafik bölgede, şayet seralarda da kullanılması isteniliyor ise, bir adet de serada olmak üzere 3 adet yapılan biyolojik etki denemeleri ile, o üründeki kalıntı denemelerinin Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Yeni aktif madde patentli olabileceği gibi, patent süresi dolmuş olan bir aktif madde de olabilir. Bu araştırma ve incelemelerden geçerek olumlu bulunan o aktif maddeyi içeren tarım ilacı formülasyonuna ülkede kullanım ruhsatı verilir. Bu ruhsat sistemine “Aktif Madde itibarıyla yeni bir formülasyonu Ruhsatlandırılması” adı verilmektedir.

Ruhsatlı ilacın etiketine farklı bir bitkide veya etmende tavsiye konusunun yazılması

Ruhsatlandırılmış bir BKÜ farklı bir bitkideki bir etmene karşı veya ayni bitkideki farklı bir etmene karşı ilacını kullandırmak isterse, o ürün ve etmende biyolojik deneme yaptırılması ve ürün farklı ise kalıntı sonuçlarının da yapılarak Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

Emsalden Ruhsatlandırma

Emsal İlaç, Türkiye’de ilk defa ruhsat almış olan orijinal bir tarım ilacı (Bitki Koruma Ürünü) ile aynı aktif maddeyi, aynı oranda içeren ve aynı formülasyon tipindeki tarım ilaçlarının ruhsatlandırılmasına uygulanan bir sistemdir. Emsalden ruhsat, patent süresi dolmuş olan aktif maddelerin kullanıldığı formülasyonlar için geçerlidir. Patentli aktif maddeleri, patent sahibinden izin almadan kullanıp, emsal ilaç ruhsatlamak mümkün değildir. Emsal ilaçlar, hastalık, zararlı ve yabancı otları, orijinal ilaç gibi, aynı etki mekanizması ile kontrol etmekte ve aynı etkinlik seviyesinde bulunmaktadır. Emsal ilaçlarda kullanılan aktif maddeler, orijinal ilaçtaki aktif madde ile aynı özelliklerdedir. Kullanıldığı ürüne herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Su, toprak ve hava için, orijinal ilaç nasıl bir etki yapıyor ise, emsal ilaçta da aynıdır. Farkı yoktur. Yerli sanayimiz genelde bu ruhsat sisteminden Bitki Koruma Ürünleri ruhsatlamaktadır. Aktif maddelerin patent süresi dolduğunda, diğer bir deyimle o aktif maddenin üzerindeki koruma kalkanı kalkıp üretilmesi mümkün hale geldiğinde, bu aktif maddeler emsalden ruhsat sisteminde kullanılmaktadır. Patentli aktif maddelerin emsalden ruhsatlandırılması yasaktır ve dolayısıyla izinsiz kullanılması mümkün değildir.