CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

Scholarship Support for Our Students

Technology Laboratory

Support to Aksu Hacıaliler Secondary School technology laboratory

Scholarships for Postgraduate Students Studying Abroad

Bitki koruma alanındaki kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katılım ve destek verilmesi
Tarımsal bilimlerde doktora yapan meslektaşlarımıza uzmanlık alanları ile ilgili yurt dışı ziyaretleri, staj ve araştırma olanakları sağlanması